Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1
MineNam stelt zich niet aansprakelijk voor enige emotionele schade die de website kan toebrengen aan u en uw familieleden.
MineNam is in zijn geheel opgericht om zijn bezoekers tevreden te stellen, wanneer dit onmogelijk blijkt, bent u niet bevoegd om de eigenaren van deze website aansprakelijk te stellen voor de aangerichte schade.

ARTIKEL 2
MineNam heeft de volledige bevoegdheid om eventuele onderhoudsmomenten in te plannen. Ook heeft MineNam het recht om eventuele database-erasements uit te voeren, waardoor alle gegevens verloren kunnen raken.
MineNam stelt zich niet aansprakelijk voor enige teleurstellingen die deze acties terweeg kunnen brengen.

ARTIKEL 3
MineNam stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies van enige aangekochte goederen bij MineNam. Wanneer een database-erasement (oftewel reset) wordt uitgevoerd, dan heeft MineNam daar de volledige bevoegdheid toe.
Wanneer er onenigheden over bestaan, dan heeft MineNam zelf de keuze om hier verder op in te gaan.
Wanneer er dus enig verlies plaatsvindt van de gekochte goederen bij MineNam, heeft MineNam de volledige beslissing over het eventueel retouneren van de aangekochte goederen.

ARTIKEL 4
MineNam heeft het volledige recht over de database. Dat betekent dus ook dat MineNam waar nodig aanpassingen mag doen in de database. Onder deze voorwaarde gelden ook de zogeheten 'bans en blokkades'.
MineNam zal nimmer enige overweging doen tot nader inzien van een blokkade, tenzij de betreffende persoon onderdeel uit maakt van het MineNam Staff Team.
Personen die een goed hebben aangekocht via de service, krijgen geen voorrang of blokkade-verkorting bij blokkades.

ARTIKEL 5
Personen die een aankoop hebben gedaan, worden over het algemeen niet gezien als een extra bevoegd persoon. Dat wil zeggen dat ze geen deel uit maken van het MineNam personeel.
Personen die een aankoop hebben gedaan vallen onder hetzelfde recht als de reguliere bezoeker. Er zijn geen aangepaste voorwaarden van toepassing op deze personen, ze hebben dezelfde rechten als reguliere bezoekers.
Lees artikel 6 voor meer informatie hier over.

ARTIKEL 6
Wanneer MineNam in onderhouds-status verkeerd, hebben alleen beheerders de bevoorrechting tot inlogging op MineNam.
De reguliere bezoeker zal moeten wachten tot de onderhouds-status volledig is afgerond. Wanneer men het te lang vindt duren, is MineNam niet aansprakelijk voor enige schade die wordt aangericht door de wachttijden.

ARTIKEL 7
Wanneer een persoon graag wil solliciteren, heeft het MineNam Staff Team de volledige bevoegdheid om deze sollicitatie per direct af te wijzen.
MineNam stelt geen vacatures open, en wanneer dit wel gebeurt heeft MineNam het volledige recht om zelf te beslissen over de personeelskeuze.
Deze keuze valt volledig onder de bevoegdheid van het MineNam personeel, enige teleurstelling of onenigheden mogen door het MineNam personeel per direct worden afgezwegen.

ARTIKEL 8
MineNam stelt zich niet aansprakelijk voor enige onenigheden die onstaan door het gedrag van het MineNam personeel. Het MineNam personeel heeft de volledige bevoegdheid om bezoekers te blokkeren of eventuele andere daden te verrichten.
Hieronder vallen onder andere blokkades, verbale communicatie en soortgelijke daden.

ARTIKEL 9
MineNam stelt zich niet aansprakelijk voor enige teleurstelling of onenigheden die mogelijk kunnen ontstaan door het feit dat MineNam op sommige tijdstippen niet beschikbaar kan staan voor het publiek.

ARTIKEL 10
Wanneer er plotselinge verdwijning plaatsvindt van aangekochte goederen, is MineNam niet aansprakelijk voor de opgelopen schade. Het retouneren van de aangekochte goederen ligt geheel in de hand van het MineNam Staff Team.
Wanneer hier onenigheid over bestaat, is MineNam niet aansprakelijk.

ARTIKEL 11
Meningen van het MineNam personeel mogen waar nodig gezien worden als een feitelijke beschrijving om onduidelijkheid te voorkomen.

ARTIKEL 12
MineNam stelt zich niet aansprakelijk voor het ontbreken van enige functies. Wanneer hier onenigheid over bestaat, heeft MineNam de volledige bevoegdheid om eventuele klachten af te wijzen.

Kom op onze server via mc.minenam.nl!